Samarbeidspartner

Vestlandsforsking

– Kunnskap om korleis digital teknologi fungerer er sentralt i eit samfunn som vårt, seier forskar. 

Svært få kommunar har råd til å førebygge naturskader, viser ny studie.  

Stor auke i stisykling har skapt irritasjon hos hjortejegerar, grunneigarar og turgåarar på Vestlandet. Kan forskarane hjelpe dei å løyse konflikten?  

Nettverk som arbeider for nyskaping kan gi bedrifter og næringar eit løft. Ny forsking viser kva som kan få slike nettverk til å lykkast.

Turistbransjen vil at turistgardane skal vekse og vere ope døgnet rundt. Dei som driv gardsturisme vil noko heilt anna, viser ny studie.