Samarbeidspartner

Vestlandsforsking

Historia om korleis utkantane fekk breiband er ei historie om dei som heldt fram med å byggje landet då staten rekna seg som ferdig.

Turismen står for eit vassforbruk som tilsvarar eit Dødehav i året. – Og vi vil sjå ein auke i forbruket trass i at vi har blitt flinkare til å spare på ressursane, meiner forskar.

Svært få kommunar har råd til å førebygge naturskader, viser ny studie.  

Turistbransjen vil at turistgardane skal vekse og vere ope døgnet rundt. Dei som driv gardsturisme vil noko heilt anna, viser ny studie. 

 

– Kunnskap om korleis digital teknologi fungerer er sentralt i eit samfunn som vårt, seier forskar.