Samarbeidspartner

Universitetet i Stavanger

Språkaktivitetene i barnehagen fenger jenter mer enn gutter. Det kan gi jentene et fortrinn når de begynner på skolen.

Folk med god kondis sitter like mye hver dag som de med dårlig kondis, viser en ny nasjonal undersøkelse. 

I et eksperiment var kvinnene klart bedre enn mennene til å konspirere på bekostning av fellesskapets beste.

Norsk språkforsker mener en internasjonal metode for å vurdere barnas språk ikke holder mål. 

Gode relasjoner mellom barn og pedagog kan bidra til bedre språkutvikling blant minoritetsspråklige barnehagebarn.