Samarbeidspartner

Universitetet i Stavanger

Spør en forsker:

Norges Bank skal holde prisveksten på rundt 2,5 prosent og sysselsettingen stabil. Men hva har egentlig renten med dette å gjøre?

I barnehagen lærer barn å fortelle med uttrykk, engasjement og innlevelse. Når barna begynner på skolen, legger lærerne ofte mer vekt på hvordan fortellingen er bygget opp. 

Går du ut i arbeidslivet i dårlige tider, kan du slite med lavere lønn hele yrkeslivet.

Med litt hjelp kan seksåringer lese tekster på samme måte som voksne litteraturvitere.

En person som ønsker seg makt, oppfatter i mindre grad enn andre diskriminering og urettferdighet på arbeidsplassen.