Samarbeidspartner

Universitetet i Stavanger

I møtet med døyande, får helsearbeidarar ikkje høve til å rette opp feil. Mange av dei som føler dei mislukkast, vert heimsøkt resten av livet.

Elever som utsetter andre for mobbing har en svakere relasjon til lærerne enn elever som ikke mobber.

Fysisk aktivitet i teorifag kan øke læringen. Nå viser ny forskning at det også gir flere venner.

Mini-portrett
Under tellekanten:

Det er bare fotballen og barnebarna som får denne mannen opp fra de hellige tekstene. 

Det er ikke bare-bare å være elvemusling i Norge, selv om vekstforholdene blir bedre.