Samarbeidspartner

Universitetet i Stavanger

Noreg har fått sitt første private rettsgenetiske institutt. Det kan gjere ventetida kortare for både politiet og privatpersonar som må ha svar på ein DNA-analyse.
- Muntlige kilder fortjener å bli tatt mer på alvor. Hent frem de gamle sagaene og øk kunnskapen om slaget i Hafrsfjord, der Norge ble grunnlagt, sier professor Torgrim Titlestad.
Både Stavanger og Aberdeen er knutepunkter innen olje- og gassvirksomhet. Vekst og utvikling har skjedd på forskjellig vis i disse områdene. I Stavanger har det skjedd som følge av samhandling, mens i Aberdeen er det markedet som har fått rå.
Kvar fjerde elev i ungdomsskulen slit med å forstå meininga med skulefaga. Dei stiller spørsmål ved nytteverdien av det dei lærer.
Noen barn og unge velger å være tause. De snakker gjerne kun med sine nærmeste. Stipendiat Heidi Omdal ved Senter for atferdsforskning har prøvd å finne svar på hva det er som gjør at ordene kommer i veien for barn med selektiv mutisme.