Samarbeidspartner

Universitetet i Stavanger

– Barn med flyktningebakgrunn er en ressurs for skoleklassen sin, sier professor.

For å bygge brua må utbyggerne vite nøyaktig hvordan vinden oppfører seg. Det skal forskere sørge for med ny metode for å måle vinden.

Hva skal skolen gjøre når en klasse har kommet ut av kontroll? Snumetoden kan få den på rett kjøl.

Deprimerte ungdommer fungerer bedre sosialt på skolen etter å ha vært med på kurs for å håndtere depresjonenen sin.

Nordmenn mellom 16 og 29 år synes å ha svakere ferdigheter enn før i den type matematikk de trenger i hverdagen, til tross for skolereformer som har gitt lengre skolegang og nye læreplaner. Hvorfor har dette skjedd?