Samarbeidspartner

Universitetet i Stavanger

Under tellekanten:

Les Under-tellekanten-intervju med professor Edvin Bru.

Det er en sterk sammenheng mellom tanke og motorikk når vi skriver for hånd. Mister vi noe når vi skriver på tastatur i stedet?

Når ein lærar er tvungen til å velje mellom å hjelpe den sterke eller den svake eleven, fell ofte valet på sistnemnte. Ein ny studie gjev lærarar tips om korleis dei betre kan hjelpe sterke elevar.

Digital mobbing blant unge øker i omfang. Nå trengs det et nettgrep, mener forskere ved Universitetet i Stavanger.
Flere år med store treningsmengder basert på forskning har gitt eventyrlige resultater for europamester på 1500 meter Henrik Ingebrigtsen.