Samarbeidspartner

Universitetet i Stavanger

Ny teknologi skal sørge for at de som behandler store datamengder i nettskyer vil holdes juridisk ansvarlig dersom sensitiv informasjon blir misbrukt.
Folk som lever av å redde liv får aldri trent nok. Nå har profesjonelle livreddere fått sitt eget forsknings- og læringssenter innenfor akuttmedisin i Stavanger.
Over en tredjedel av befolkningen i Ghana tror aids skyldes hekseri. Forsker mener helseprogrammer ser ut til å kunne bygge ned overtro.
Bedre konsentrasjon og færre konflikter. Det ble resultatet da ADHD-barn kuttet ut alle melkeprodukter.

Eldre syke stiller ingen spørsmål, setter ingen krav og vil ikke blande seg inn i legens jobb. Derfor spiller de pårørende en viktig rolle.