Samarbeidspartner

Universitetet i Stavanger

Hvis gutter lærer at det er greit å ta mer plass enn jenter, kan det forme hvordan de oppfører seg som voksne, mener forsker.

Ikke uventet fant forskerne at mangel på språkkunnskaper har konsekvenser for pensjonistenes integrering i Spania. Men gjør det noe?

Under tellekanten:

Merete Vadla Madland er sjef for et samarbeid mellom et par hundre forskere, ett universitet, to forskningsinstitusjoner og 11 industripartnere. 

– Då får bedrifta eller organisasjonen moglegheit til å handtere det innomhus, noko som alle tener på, seier forskar.

Terping og jamleg trening er nøkkelen til god hjarte- og lungeredning. Ei fersk masteroppgåve viser korleis den livsviktige treninga kan bli meir engasjerande og betre.