Samarbeidspartner

Universitetet i Oslo

De er dødelige, kostbare og ødeleggende.

Motorsykkelklubber som Hells Angels og Bandidos er blant de tøffeste i verden til å beskytte varemerket og opphavsretten. – De ser på merkene som hellige, sier sosialantropolog.

De synes det er vanskelig å vurdere hvor alvorlig problemene er når elever viser tegn på psykiske vansker. «Lærere opplever et gap mellom ansvar og kompetanse», sier forsker.

De danner organiserte samfunn som forårsaker glatte steiner, plakk på tennene og alvorlig sykdom. Det kjipeste er at bakteriene lager biofilmer som beskytter dem mot antibiotika.

Mus som er infisert med herpesvirus, tåler pestbakterier bedre. Virus kan ha positive helseeffekter som til nå har vært oversett.