Samarbeidspartner

Universitetet i Oslo

Lærerstudenter synes det er vanskelig å vite hvordan de skal legge undervisningen til rette for elever som presterer høyt, ifølge studie.

Forsker Anne Spurkland bruker metaforer for å beskrive immunsystemet. Hun har byttet ut krigsmetaforene med roller fra TV-serien Skam. 

Når Den norske kyrkja i 2017 markerer 500-årsjubileet for reformasjonen, må dei samstundes ta avstand frå antijudaismen i Martin Luthers skrifter, meiner teologiprofessor.  

Ved å bruke høy nok faktor kan du redusere risikoen for føflekkreft med over 30 prosent.

Vikingene ga engelskmennene mange nye ord, men de var langt fra de eneste utlendingene som formet det engelske språket.