Samarbeidspartner

Universitetet i Oslo

Nett-TV:

– Større innvandring fra fattig land kan utfordre den norske modellen. Et tungt kompetanseløft må til for å kvalifisere dem for arbeidslivet, sier Grete Brochmann.

Forsker frykter at barn med autisme isolerer seg hvis de ikke forstår metaforer og ironi.

Barnefamilier vil gjerne bo i småhus med plen og bosetter seg derfor i utkanten av byene. Men det er ikke slik myndighetene vil at byene skal vokse framover, ifølge forsker.

Hvordan kan vi sikre at internasjonale domstoler er politisk uavhengige og tilgjengelig for alle?

Sjølv om elevane kan svara på læraren sine spørsmål, er det ikkje sikkert dei har lært noko. Men med utforskande undervisning utkonkurrerer andreklassingar elevar på vidaregåande.