Samarbeidspartner

Universitetet i Oslo

En ny metode kan utvikle antibiotika som er skreddersydd til å ta knekken på multiresistente bakterier.

Konkrete innspill fra erfarne veiledere kan gjøre ferskingene mindre usikre, ifølge ny avhandling.

Internasjonale menneskerettighetsorganer bruker i stor grad et voksenperspektiv når de behandler rettighetene til personer med interkjønn. – Det er på tide å se dette fra barnas perspektiv, sier forsker.

- Ved å tilby alle barn over ett år gratis barnehage og gi barnetrygd kun til lavinntektsfamilier, vil vi redusere barnefattigdommen i Norge, sier professor og leder for barnefamilieutvalget.

Læring handler ikke bare om pugging, men om evnen til å endre mening når du får ny informasjon. Nå skal forskere utvikle et verktøy som måler elevers evne til å tilpasse seg.