Samarbeidspartner

Universitetet i Oslo

Er Norge et mer fredselskende land enn andre nasjoner? Nå skal historikerne undersøke spørsmålet.
Noreg er no det landet med tredje største helseutgifter blant industriland i følgje tal frå OECD. Det er tema for Helseøkonomikonferansen 2004.
Der var det igjen. Jørgen Hals satt ved sin radio på Bygdøy og hørte det mystiske ekkoet tre sekunder etter det egentlige kortbølgesignalet fra Nederland. Dette var 1927. Kom signalene fra Mars?
I forordet til Giordano Brunos komedie "Il candelaio" ligger hele hans filosofi på ti linjer, ifølge professor Lone Klem.
Synet på renessansen er for enkelt. Nå skal renessanseforskere på Blindern vise at den slett ikke var så éndimensjonal som vi tror.