Samarbeidspartner

Universitetet i Oslo

Han er blant Noregs mest ettertrakta valforskarar. Men kva parti som får Bernt Aardal si stemme i haust, kan fort bli bestemt i siste liten.

I motsetning til norsketniske barn, som flytter bort fra nabolag med mange innvandrere, til tross for at de vokste opp der. 

Den har en unik strategi for å klare seg med lite oksygen: Gullfisken omdanner nemlig melkesyren til alkohol.

 

Nylig begynte nedskytingen av 2000 villrein i Nordfjella. Tiltaket skal forhindre smitte av skrantesjuke. Men hva gjør vi hvis sykdommen allerede har smittet over til stammen på 10 000 dyr på Hardangervidda?

22. juli-kommisjonen i Norge var lukket og dominert av direktører og eksperter. Kommisjonen for lagring av atomavfall i Tyskland var åpen og dominert av interessegrupper og politikere. Hva fungerte best?