Samarbeidspartner

Universitetet i Oslo

I motsetning til norsketniske barn, som flytter bort fra nabolag med mange innvandrere, til tross for at de vokste opp der. 

Politiet vegrer seg for å anmelde ved utrykninger som gjelder familievold. De har instruks om å anmelde, men gjør det i svært få av tilfellene, viser doktorgrad.
Hvorfor er noen mer sårbare for depresjoner enn andre? Den korte varianten av et gen sammen med stressende livshendelser er nok til å utløse en depresjon.
Kommunikasjonssamfunnet endrer det afrikanske språket oromo. Ikke med ord fra engelsk. Men ved at ord får flere betydninger.

Permafrost tilsvarende ti ganger Norges areal kan tine for hver grad den globale gjennomsnittstemperaturen øker.