Samarbeidspartner

Universitetet i Oslo

Normen blant barn av innvandrere ser ut til å være høyere utdanning. Selv blant de som har valgt yrkesfag, får forskere inntrykk av at høyere utdanning er målet.

Siden 2006 har norske barn og unge lært om retorikk på skolen, og temaet vil bli enda viktigere i tiden framover. Det kan gjøre samfunnet mer demokratisk, ifølge professor Kjell Lars Berge.

Konkrete innspill fra erfarne veiledere kan gjøre ferskingene mindre usikre, ifølge ny avhandling.

Transplantasjon av stamceller fra beinmarg kan redde liv, men også gi dødelige bivirkninger.
Norske svartebøker representerer ikke først og fremst en folkelig tradisjon, slik man gjerne har antatt.