Samarbeidspartner

Universitetet i Oslo

Bakgrunn:Renessansebegrepet brukes vanligvis for å beskrive tiden fra midten av 1300-tallet til begynnelsen av 1600-tallet. Denne perioden kjennetegnes av en ny interesse for den antikke høykulturen, store oppdagelsesreiser og ikke minst oppfinnelsen av boktrykkerkunsten.

Et kraftig utbrudd fra vulkanen Bárðarbunga på Island høsten 2014 kunne forstyrret været på den nordlige halvkule dersom det hadde funnet sted om sommeren.

Antidepressiva kan få oss til å unngå øyekontakt med andre mennesker.

Behandlingen er direkte rettet mot å redusere selvskading og selvmordstanker. Og den gir gode resultater.

Bakgrunn:– Det er den norske velstanden som holder juletradisjonene i hevd. Det sier folkeminneforsker Ørnulf Hodne.