Samarbeidspartner

Universitetet i Oslo

Amerikansk forsking viser at folk som bur i område med etnisk mangfald viser større uvilje til å bidra til kollektive gode. Men er det slik også i Noreg?

At reformasjonen endra kyrkjene i dei nordiske landa, er velkjent. At han også sette sterkt preg på resten av samfunnet, har til no fått mindre merksemd.

Også verdens høyeste fjell berøres av klimaendringene.

– Ekskursjonar må ha eit læringsformål, ikkje berre vera ein sjanse for elevane til å sleppa ut av klasserommet, seier ekspert i naturfagsundervisning.

I Albania er religiøs toleranse en hellig plikt, og en nasjonal verdi.