Samarbeidspartner

Universitetet i Oslo

Norske statsborgere som blir dømt til flere år i fengsel, skal på et tidspunkt tilbakeføres til det vanlige norske samfunnet igjen.

Strenge kontrolltiltak mot protestgrupper bidrar til radikalisering og eskalering av konflikten – i hvert fall på kort sikt, ifølge forsker.

Kratere kan fungere nærmest som små kikkhull inn i himmellegemets ellers så skjulte historie. Hva forteller de om månen?

På 1970- og 80-tallet presenterte norske media kristendom som en streng og konservativ religion. I dag har islam overtatt plassen.

– De bekymrer seg ikke like mye for «hvordan vi alltid har gjort ting her», så lenge alle er enige om målet og veien, sier forsker.