Samarbeidspartner

Nord universitet

Det er få fuglar vi veit så lite om som den nattaktive havsvala. Men no står forskarane framfor eit gjennombrot.

Det er flere typer fisk som velger å gyte utenfor Lofoten og Vesterålen. Det gir et mye mer variert og demokratisk hav. 

Det er fortsatt et stykke igjen før kvinnelige boksetrenere anerkjennes som sidestilte med sine mannlige kolleger.

Tre havgående droner tok nylig turen fra Sandnessjøen til Bodø. Målet var å samle så mye informasjon om havet som de kunne. 

Når pleier og pasient opplever naturen sammen og snakker om livshistorier og nærmiljø, kan det gjøre pasienten tryggere og roligere, ifølge forsker.