Samarbeidspartner

Nord universitet

Utseendet til silda endrer seg jo saltere vannet er. Det er fiskens naturlige tilpasning til omgivelsene.

Mens forskningen så langt har pekt på problemene med en slik diagnose, viser nyere forskning at folk med ADHD kan være svært gode på entreprenørskap og innovasjon.

Han er mikroskopisk, har gule flekkar og ein struktur som er skorpeaktig med små vorter. Hels på skorpelaven Cliostomum piceicola.

Eldre møtast regelmessig på frivillig-sentralen, mellom anna for å skrelle potetar. Dei seier sjølv at dei får lada batteria og betre samhald når dei arbeider saman med andre. 

En ny studie slår fast at hybeltilværelsen ikke er en dans på roser. Fravær av voksenpersoner for ungdom som bor på hybel kan gi en tøff start psykisk.