Samarbeidspartner

Universitetet i Bergen

Ikkje alle er like smarte. Små variasjonar i genene kan forklare inntil halvparten av skilnaden i intelligens mellom personar.
Møt bøstemarken Nicomache lokii. Dette er den viktigste nøkkelarten i svovelsuppen som ligger 2350 meter under havoverflaten, på den arktiske midthavsryggen.
Flere partier vil at elevene skal få karakterer i barneskolen. Men slik vurdering bedrer ikke elevenes motivasjon til å lære - snarere tvert om.
Forskerne har nå blitt bedre kjent med en nyoppdaget havstrøm vest for Island, som viser seg å bidra med halvparten av det tunge dyphavet i denne delen av Atlanteren.
Ved hjelp av et enkelt spørreskjema kan forskere identifisere barn som med stor sannsynlighet er dyslektiske. Dette åpner for tidligere og bedre behandling.