Samarbeidspartner

Universitetet i Bergen

En nylansert iPhone-applikasjon kan hjelpe schizofrene og personer med hørselshallusinasjoner med å blokkere stemmer fra sitt eget hode.
Bakgrunn:Stadig fleire tviler på vitskap, uansett kor mange vitskaplege funn ein slår i bordet med. Forskarar fryktar antivitskaplege haldningar kan ta liv.
Vald i nære relasjonar er rekna som kriminelt i dag. Kun for nokre generasjonar sidan vart det sett på som husbråk eller ein del av barneoppsedinga.
Seksuelle problemer etter underlivskreft er tabu i norsk helsevesen. Tusenvis av kvinner går derfor glipp av verdifull veiledning som kan forbedre livene deres vesentlig.
Gjennom hele vår historie har vi knapt sett større endringer i norsk rett enn vi gjør i dag.