Samarbeidspartner

Universitetet i Bergen

De fleste har gjort minst én fortred, og vil helst se de små skapningene utryddet fra hus og hjem. Men fluen eksisterer ikke bare for å plage deg.
Eit nytt lovforslag for ungdomsstraff opne for bruk av såkalla forsoningsjustis i meir alvorlege saker enn i dag.
– Ved å fjerne dagens kvotesystem og minstemål får vi mer fisk samtidig som vi bevarer miljøet, mener forsker.
En ny bølge filmskapere ser ut til å bli fornøyde først når kinopublikummet føler avsky. Hvordan skal vi forstå det siste tiårets kunstfilmer?
De aller fleste som velger overvektskirurgi mot fedmeproblemer får bedre livskvalitet etter operasjonen.