Samarbeidspartner

Universitetet i Bergen

Julegrana di er pynta med kuler, ljos og glitter. Inni treet ligg 25 000 insekt, midd og edderkoppar og søv.
Flere enn noen gang får en psykiatrisk diagnose. En viktig årsak kan være at tersklene for diagnoser senkes.
Skillene mellom globalt og lokalt ble visket ut da musikerne inntok sosiale medier.
Historia er full av økonomiske kriser vi kan lære lite av.
Ungdom er ofte de første som blir rammet når de økonomiske pilene peker nedover. Men optimismen til de unge klarer ingen finanskrise å knekke.