Samarbeidspartner

Universitetet i Bergen

For over halvparten av barna som plasseres utenfor hjemmet av barnevernet skjer flyttingen svært brått. Mange får beskjed samme dag. Akuttplasseringer er mer regelen enn unntaket - og ofte er det utslitte foreldre som ber barnvernet om hjelp.
Lenge ble matematikk oppfattet som noe autoritært og utvetydig hvor man skulle pugge for å lære. Nå åpnes det i økende grad opp for at matematisk forståelse krever bruk av ulike typer språk og tilnærmingsmåter.
En spørreundersøkelse blant over tusen skoleungdommer viser at gruppearbeid og klassediskusjoner reduserer opplevelsen av stress, noe som igjen fører til mindre mobbing.
Korleis kan vi overføre røynsler til minne, og kva er eit minne? Ved Fysiologisk institutt i Bergen har dei gjort funn som fører oss nærmare ei forståing av hjernens funksjon i danninga av minne. Dette er viktig for å forstå korleis læring skjer. Men denne kunnskapen er også avgjerande for å kunne gripe inn ved ulike sjukdomar, som til dømes Alzheimer.
-Muslimenes muligheter til å gjennomføre en begravelse på muslimsk vis i Norge er en forutsetning for utvikling av en norsk-muslimsk identitet, mener religionsviter Richard Johan Natvig.