Samarbeidspartner

Universitetet i Bergen

Nytt fra akademia:

Universitetet i Bergen ønsker å styrke middelalderforskningen ved å etablere av en egen klynge for middelalderforskning.

12 månadar med flytande hiv-medisin til spedbarn som vert amma av hiv-positive mødrer beskyttar barna mot infeksjon.

Spør en forsker:

Blir søvnen forstyrra når det er lyst døgnet rundt?

Fisketuristene slipper ut igjen godt over halvparten av torsken de fanger. Men hvordan går det egentlig med den? 

Dei siste 15–20 åra har EU teke over nær alt av miljølovgjeving i EØS-området – også Nordsjøen og dei andre norske havområda.