Samarbeidspartner

Universitetet i Bergen

De fattigste familiene har ikke råd til å oppsøke sykehus med sine nyfødte barn, før det er for sent. Gratis helsehjelp er løsningen, mener forsker.

Arkeologiske funn i Kenya avslører tydelige tegn på at mennesker drev med handel for over 300 000 siden.

Høgare temperaturar gjer at talet på planter og vekstar aukar på europeiske fjelltoppar. Norske fjellområde kjem til å endrast dramatisk, og ein del vil antakeleg forsvinne.

Bakgrunn:

Vanskeleg å følgje med på den siste utviklinga i Syria? Les desse fem punkta om bakgrunnen for krigen.

Kva gjer at folk buset seg ein stad der spørsmålet ikkje er om katastrofen skjer, men når? – Det er ikkje som på film, men meir ei form for kontrollert panikk, fortel forskar.