Samarbeidspartner

Universitetet i Agder

Musikkbransjen vil overleve den digitale overgangen når den leverer musikk til folk samtidig med at artister og platefolk får godt nok betalt. Forsker mener bransjen er på god vei.

 

Det er på kafeer rundt om i byen han er mest kreativ, hevder professor Maung Kyaw Sein.
Tett samarbeid mellom mikrofinansbanker og internasjonale organisasjoner gir banken lite tilbake. Men målt i sosiale effekter, gjør de det noe bedre enn andre banker.

At navnet Norge betyr «veien mot nord», er den rådende oppfatningen blant historikere, så vel som folk flest. – Det er feil, mener professor Michael Schulte ved Universitetet i Agder.

Mange av reglane i barnehagen er til for dei vaksne, meiner forskar ved Universitetet i Agder, som er overraska over at barnehagar framleis bruker timeout og flyttar barn bort frå plassen sin.