Samarbeidspartner

Universitetet i Agder

Bakgrunn:

Kirkereformatoren, forkynneren og handelsmannen Hans Nielsen Hauge var mer gammeldags enn det som tidligere er kommet fram. Men han var også langt mer moderne.

Torskebestandene i sørlandsfjordene er sårbare for overfiske. Derfor bør fritidsfiskere begrense seg, mener forsker.

Leppefisken skal holde lakselusa i sjakk. Men nå er forskere bekymret for hvordan den påvirker resten av havet.

 En krone ekstra brukt på skole og utdannelse, gir ikke en krone mer i brutto nasjonalprodukt, mener forskere.

Betjentene har mulighet til å gjøre opp mindre straffbare handlinger på stedet. Da er de ofte opptatt av lovovertrederen skal lære av sine feil.