Samarbeidspartner

UiT Norges arktiske universitet

Stemmen til «Elle» og «Biera» skal hjelpe tusenvis av nordmenn, svensker og finner til å lære å lese og skrive morsmålet sitt – nordsamisk. Verdens første tekst-til-taleprogram for urfolksspråk er lansert.

Kunst- og håndverksfaget har i praksis knapt utviklet seg på 150 år. 

Da Ibsens Et dukkehjem ble spilt på et kvinneuniversitet i Kina på 1920-tallet, endte det med at flere studenter ble drept av politiet. 

I halvparten av barnevernssakene som avgjøres i fylkesnemnda, blir utfallet slik barnet har ønsket det. Men i mange saker kommer barnet fremdeles ikke til orde. 

Dårlig vær, nabokrangler og tenåringstrass var nok til at ungjenter ble anklaget for hekseri og brent på bålet i Finnmark.