Samarbeidspartner

UiT Norges arktiske universitet

Det er ikke størrelsen på sykehuset som avgjør om pasienter fortsatt er i live ett år etter avansert kirurgi i hjernen.

Personer med fibromyalgi fikk mindre vondt etter behandling med svak elektrisitet inn i hjernen.

Antydningens kunst – det å si noe uten å faktisk si det – var så sentralt i samiske småsamfunn at det ble til en overlevelseskunst.

Når Ibsen og Nesbø skal oversettes til andre språk, får oversetterne problemer med oppholdsvær, motvind og pinadø.

Når Mia Ingebrigtsen blogger om egen sykdom, følger hun en nesten 500 år gammel tradisjon som forskere ved UiT skal se nærmere på: Pasientfortellingen.