Samarbeidspartner

UiT Norges arktiske universitet

De store haugene dannes på grunn av smeltende permafrost klimagassen metan. Pingoene kan være et varsel om utblåsninger av metan og knyttes til kraterdannelse på Jamalhalvøya i Sibir.

Plantene på Svalbard overlever selv om temperaturen øker med inntil to grader.

De siste ti årene har barnevernet plassert stadig flere fosterbarn hos slektninger. Men er det best for barna?

Norges fremste ekspert på hekser, trolldom og magi har mye på hjertet når det nærmer seg Halloween. For hvorfor feirer vi egentlig Halloween?

Conan the bacterium

Superbakterie er ekspert på å reparere ødelagt arvestoff. Kanskje kan den bidra til å løse enda en kreftgåte.