Samarbeidspartner

UiT Norges arktiske universitet

Nøkkelen til framtidens antibiotika og effektiv kreftbehandling kan ligge i et melkeprotein. Det tror i alle fall forskere i Tromsø.
Å miste ektefellen etter et langt samliv er vanskelig. Men noen kommer seg likevel fortere enn andre. Den etterlattes helse, kjønn, sosiale og familiære situasjon kan spille inn.
Den samiske mannen er spunnet inn i en mengde myter, for eksempel myten om 'den edle ville' som har stor retorisk kraft også i våre dager. Professor Ole Henrik Magga, leder for FNs permanente forum for urfolksspørsmål, fremtrer ofte som 'fjellets friske sønn'.
Hvert fjerde sykehus i Norge tilbyr alternativ behandling, viser en undersøkelse gjort ved NAFKAM i Tromsø. Antallet er høyere enn forskerne ventet. Akupunktur er den vanligste alternative behandlingen.
Hvilke myndigheter i Norge fører tilsyn med legemiddelrester i miljøet? Verken Statens forurensningstilsyn eller Statens legemiddelverk har et klart definert ansvar.