Samarbeidspartner

UiT Norges arktiske universitet

Når nyrene går på høygir, kan det være skadelig på samme måte som høy puls over lang tid belaster hjertet.

Allerede på ungdomskolen kan man se tegn på hvem som ender opp på sosialstønad eller blir mye sykemeldt senere i livet.

Det er stor forskjell mellom en godt og dårlig skrevet dom. Noen dommere skriver uklart for å skjule feil.

Smelting av havisen har skapt større press og økt aktivitet i Arktis – verdens siste villmark. Vi kan risikere å miste viktige arter som i fremtiden kan brukes til medisiner eller mat. 

Helsevesenet kan spare millioner på behandling av pasienter med tette blodårer, uten at det går ut over livskvalitet og leveår.