Samarbeidspartner

UiT Norges arktiske universitet

Spionfrykt gjorde at norske myndigheter ødela graver og minnesmerker over falne sovjetiske soldater. President Putin takket forskeren som identifiserte gravene til krigsfangene.

Et selvlysende protein fra en manet forteller forskeren om han bommer totalt på sine databeregninger.

Både elever med gode karakterer og elever med svake resultater opplever at skolen ikke ivaretar dem. 

Etter planen skal oljefeltet Johan Castberg åpnes i 2022. Nord i Barentshavet er det mange utfordringer, men hva er risikoen ved ulike løsninger? 

Mange skiftarbeidere som lider av det som kalles klasehodepine. Årsaken kan være at vår indre biologiske klokke går i utakt med døgnrytmen.