Samarbeidspartner

UiT Norges arktiske universitet

– Det kan se ut som om barnet tar til seg det jodet det trenger på bekostning av mor. Dette er bra for barnet, men ikke like gunstig for den som går gravid, forteller forsker bak ny studie. 

– Vi fant et stoff som både har en paracet- og morfinliknende effekt, men uten å skape avhengighet, og som i tillegg viser seg å drepe kreftceller, forteller forskeren bak funnet. 

Det er historisk lave rypetall i nord. Nå tester forskere nye metoder som kan sikre rypenes framtid.

I jubileumsåret for samenes første landsmøte varsles et tilbakeslag for urfolksrettighetene. Samtidig mønstrer en ny kunstnerbølge til kamp – uten frykt for å ta sterke virkemidler i bruk.

Problemet er ikke at kvinner har lavere smerteterskel, de tenker bare mer på konsekvensene.