Samarbeidspartner

UiT Norges arktiske universitet

Jordobserverende satellitter er svært nyttige verktøy for å overvåke klimaendringer, særlig endringer i sjøisutbredelse, isbreer og vegetasjon.

Det er arbeidstakere mellom 20 og 29 år som har den største økning i sykefraværet. – Det har lite med arbeidsmoral å gjøre, mener forsker. 

Hvis du trodde marinbiologisk forskning ikke kunne være hysterisk morsomt tok du grundig feil.
Ingen av nordlendingene rakk frem til riksforsamlingen i 1814. Landsdelen ble likevel ikke glemt i årene som fulgte.
Halvparten av unge kvinner i Nord-Norge er positive til å forbedre utseendet sitt med et kirurgisk inngrep.