Samarbeidspartner

UiT Norges arktiske universitet

På to år har vi fjernet nesten all bruk av narasin i kyllingproduksjonen vår. Forsker oppfordrer forbrukere til å velge norsk fremfor importert kjøtt. 

En ny rapport viser at Norge bruker minst antibiotika i verden på sjømat. Derimot er importert sjømat et dystert kapittel.

 

Det norske folket er derimot ikke så opptatt av religion sammenlignet med folk i resten av Europa. – Norge skiller seg klart fra verdioppfatningene vi finner i mange andre land, ifølge professor.

På 2000-tallet ble den voksne delen av befolkninga mindre materialistisk. Idealistiske verdier fikk en stadig større betydning.

Materialismen skyter fart. Nordmenn ønsker seg stadig mer, og definisjonen på hva som er viktig i livet får en annen betydning.