Samarbeidspartner

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst

De oppsøker tannlegen først ved akutt hjelp, for eksempel når de har mistet en fylling eller opplever sterke smerter.