Samarbeidspartner

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst

De oppsøker tannlegen først ved akutt hjelp, for eksempel når de har mistet en fylling eller opplever sterke smerter.

Dagens barn og unge opplever generelt mer smerte på grunn av tannregulering enn for 20 år siden.