Samarbeidspartner

Sykehuset Innlandet HF

Ungdom som sliter psykisk og får dårlige karakterer på ungdomsskolen kan ha økt risiko for å bli utsatt for langvarig mobbing.
Mange pasienter med alvorlig psykisk lidelse tyr til rusmidler for å dempe plagene.
I løpet av to år viser barn med Aspergers syndrom ingen bedring i den funksjonen i hjernen som påvirker hvordan vi oppfører oss. Likevel fungerte de bedre sosialt og emosjonelt. 
Pasienter med både depresjon og alkoholproblemer har alvorligere psykiske symptomer enn de som bare er deprimerte.

En ny studie støtter ikke tesen om at deprimerte pasienter drikker for å mestre depresjonen. De drikker fordi de har et alkoholproblem.