Samarbeidspartner

Statped

Fra Statped

Roboten Nao leikar med ord og omgrep saman med barna slik at dei blir gode i norsk før skolestart.

Fra Statped

Men lærerne finner som regel en løsning for elevene i skjermbasert undervisning.

Fra Statped

Barn med lette eller moderate høyrselstap har større sosiale vanskar enn andre jamaldra. Men tidleg omsyn kan hjelpe.

Fra Statped

– Dei blir ekskluderte frå ordinær opplæring, og dei sosiale relasjonane til elevar i den ordinære klassen blir i praksis ikkje lagt vekt på, seier forskar.

Fra Statped

Det finst tallause kirurgiske metodar for å lukke medfødde spalter i leppe, kjeve og gane. No har forskarar undersøkt kva val av metode har å seie for barnas tale og utsjånad.