Samarbeidspartner

Statped

Fra Statped

Men lærerne finner som regel en løsning for elevene i skjermbasert undervisning.

Fra Statped

Barn med lette eller moderate høyrselstap har større sosiale vanskar enn andre jamaldra. Men tidleg omsyn kan hjelpe.

Fra Statped

– Dei blir ekskluderte frå ordinær opplæring, og dei sosiale relasjonane til elevar i den ordinære klassen blir i praksis ikkje lagt vekt på, seier forskar.

Fra Statped

Det finst tallause kirurgiske metodar for å lukke medfødde spalter i leppe, kjeve og gane. No har forskarar undersøkt kva val av metode har å seie for barnas tale og utsjånad.

Fra Statped

– Målet må vere at barn får den hjelpa og støtta dei treng, men at dei merker minst mogleg til tiltaka, seier forskar.