Samarbeidspartner

SINTEF

Fra SINTEF

I Norge har deprimerte menn tre ganger så stor risiko for å bli uføretrygdet sammenliknet med ikke-deprimerte. For kvinner er risikoen «bare» dobbel så stor.

Fra SINTEF

Hvert hjerte er unikt. Nå kan hjertespesialister og ingeniører simulere operasjoner på pasientens eget hjerte ved hjelp av ultralyd og dataskjerm. Det kan øke antallet vellykkede inngrep. 

Fra SINTEF

Snart kommer ubemannede undervannsfarkoster som kan ta over de risikofylte oppdragene som dagens dykkere gjør på havets bunn.

Fra SINTEF

Kommunene er i gang med å innføre GPS for personer med demens. Men fallgruvene er mange. Derfor har forskere laget noen kjøreregler som kan hjelpe.

Fra SINTEF

Norske kolspasienter får utskrevet mer beroligende medisiner enn pasientene i psykiatrien, viser ny studie.