Samarbeidspartner

SINTEF

Fra SINTEF

Et gratis 3D-navigasjonsverktøy skal gi lungeleger verden over hjelp til å finne svulster. 

Fra SINTEF

Store europeiske flyplasser kan ikke lenger bli fysisk større. Det betyr at avgang, adkomst og bevegelser på rullebanen må skje raskere.

Fra SINTEF

300–400 millioner kroner kan spares årlig på strekningen Steinkjer–Bodø ved å velge batteri- eller hydrogendrevne tog, viser ny studie.

Fra SINTEF

Mikroalger består av en eneste celle, men kan produsere alt fra mat til drivstoff ved hjelp av spesialtilpasset LED-belysning.

Fra SINTEF

Ved trafikkulykker kan et nytt system nå gjøre det mulig å komme raskt i gang med EEG-måling på skadestedet eller i ambulanse. Mulige hodetraumer blir vurdert og tidlige tiltak kan settes inn.