Samarbeidspartner

Senter for internasjonalisering av utdanning

Å bruke bilder av yrker er effektivt i yrkesveiledningen. Metoden kan bidra til å hindre feil yrkesvalg og frafall i skolen. Særlig innen yrkesfag er resultatene gode.
Norge samarbeider med Bangladesh og Mosambik for å utdanne petroleumsingeniører i Asia og Afrika.
– Bistandsorganisasjoner borer brønner på tilgjengelige steder som er lette å vise fram, hevder mastergradsstudenten Emma Bello.
I det kriseramma Zimbabwe er forskarar på jakt etter verdas eldste kunstskattar.
Befolkningen blir stadig eldre, utviklingen går stadig fortere. I sum gir dette et stort behov for stadig opplæring av befolkningen.