Samarbeidspartner

Senter for internasjonalisering av utdanning

Også korte utenlandsopphold bidrar  til å gjøre forskning og utdanning mer internasjonal.
Advarer mot uønskede effekter av internasjonalisering.
Institusjoner kan få flere studenter til å reise ut ved å bruke tidligere utenlandsstudenter som ressurser.
- Lærerutdannere er ikke klar over ressursene Europarådet har å tilby, mener førsteamanuensis.
Andelen som ønsker å jobbe i Norge etter endte studier er mer enn doblet siden 2008.