Samarbeidspartner

Senter for internasjonalisering av utdanning

Nytt fra akademia:

Tre nye program for samarbeid i høgre utdanning støttar aktivitetar som knyter utdanning tettare opp mot arbeidslivet.

Satellitter sender oss GPS-signaler, som skip og fly navigerer etter. Men signalene møter mange forstyrrelser på veien til jorda. Nå samarbeider norske og japanske forskere om å bedre sikkerheten.

Det trengs 33 tanzanianske geiter for å produsere samme mengde animalsk protein som én norsk geit. Ikke rart at tanzanianske bønder skaffer seg norske melkegeiter.
Å leve under okkupasjon er ødeleggende for lykke og livskvalitet. Å være okkupasjonsmakt påvirker ikke livskvaliteten i det hele tatt.
Også korte utenlandsopphold bidrar  til å gjøre forskning og utdanning mer internasjonal.