Samarbeidspartner

Ruralis – Institutt for rural- og regionalforskning

Bønder blir oppmuntret til å gjøre dyre klimatiltak, uten å vite hva de får igjen for investeringene.

Langt flere barn på bygda sliter med overvekt enn bybarn. En kultur hvor hjemmelagd kosemat er en selvfølge, mye bilkjøring og motstand mot bykultur, er mulige årsaker.

Det var stor forskjell på hva folk svarte i spørreundersøkelser og hva som ble resultatet av folkeavstemningene, viser en ny rapport.

Selv om det er et stort behov for frivillig arbeid innen eldreomsorgen, kommer det nå fram at eldre ikke bare mottakere av disse tjenestene – de er også i stor grad bidragsytere.

Det er et stort potensial hos bøndene for å bli bedre faglig oppdatert. Det viser tall fra den nasjonale spørreundersøkelsen Trender i norsk landbruk.