Samarbeidspartner

RBUP Øst og Sør

Ved hjelp av et enkelt skjema oppdages kvinner som sliter med depresjon i graviditet og etter fødselen.  
1300 norske barn på andre skoletrinn er blant verdens yngste deltakere i en spørreskjemaundersøkelse.
Mors rusmisbruk kan skade barnets hjerne, viser en norsk undersøkelse. Skadene kan knyttes til oppmerksomhetssvikt og hyperaktivitet.
Under dekke av omsorg og beskyttelse skjerpes politikken overfor enslige asylsøkerbarn, ifølge forsker.