Samarbeidspartner

RBUP Øst og Sør

80 prosent av barn med angst og halvparten av barn med ADHD sliter med søvnvansker.
Forskeren forteller:

Trening på å dele opplevelser med andre, fungerer godt for førskolebarn med autisme både på kort og lengre sikt.

Mors rusmisbruk kan skade barnets hjerne, viser en norsk undersøkelse. Skadene kan knyttes til oppmerksomhetssvikt og hyperaktivitet.
Vår evne til å klare oss gjennom livets opp- og nedturer er i svært stor grad genetisk betinget.
Seks av syv barn som ikke turte å snakke i barnehagen, snakket fritt etter å ha fått behandling der.